Прием на ученици в I-ви клас

Публикувано в Прием на ученици

Необходими документи

· Заявление за постъпване в І-ви клас
· Заявление за постъпване в Подготвителен клас
· Копие от удостоверението за раждане
· Декларация, относно желанието на родителя за целодневно обучение
· Оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група/клас или декларация от родителите за децата, които не са посещавали такава

Срокове:

· За подаване на заявления - до 30 май 2017 година;
· За записване от 30 май до 2 юни 2017 година;
· Изнасяне на списъците със записаните деца - 05.06.2017 г.
Заявления се приемат всеки работен ден от 8,00 до 16,00 часа в канцеларията на училището.

Прием на ученици в V-ти клас

Публикувано в Прием на ученици

ОУ “Йордан Йовков” предлага прием за пети клас - непрофилирано обучение с продължаващо  изучаване на английски език и целодневна организация на образователния процес.

Необходими документи:

- Заявление за приемане в V-ти клас;
- Копие от акта за раждане на детето;
- Удостоверение за завършен начален етап на основно образование (ІV клас);
- Удостоверение за преместване /издадено от училището, от което идва ученика/.

Google+