Състав на Обществения съвет

Публикувано в Обществен съвет

Състав на Обществения съвет към ОУ „Йордан Йовков“ – Плевен, определен със заповед № РД 12-220 / 13.01.2022 г.

Членове:

  1. Десислава Илиева Карапанова – родител на ученици от ІV б;
  2. Валерия Ивайлова Хитова – родител на ученици от ІII б клас;
  3. Мария Събева Цонкова – родител на ученик от ІV б клас;
  4. Мариян Тошков Тодоров – родител на ученик от VII в клас;
  5. Мария Тодорова Атанасова – представител на Община Плевен – финансиращ орган на ОУ „Йордан Йовков“.

Резервни членове:

  1. Силвия Руменова Тодорова – родител на ученик от V а клас;
  2. Харитина Иванова Хайдудова – представител на Община Плевен – финансиращ орган на ОУ „Йордан Йовков“.                    

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, във връзка с чл.14, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, Заповед № РД-10-334/20.03.2020г. на Кмета на Община Плевен, протокол от събрание на родителите от ОУ „Йордан Йовков“ – Плевен от 19.12.2019 г. за избор на членове на обществен съвет.

Google+