Състав на Обществения съвет

Публикувано в Обществен съвет

Състав на Обществения съвет към ОУ „Йордан Йовков“ – Плевен, определен със заповед № РД 12-172 / 22.01.2021 г.:

Членове:
1. Десислава Илиева Карапанова – родител на ученици от ІI б и IV б клас;
2. Веселина Ценкова Ценова – родител на ученик от VI в клас;
3. Валерия Ивайлова Хитова – родител на ученици от І б и VII г клас;
4. Мариян Тошков Тодоров – родител на ученик от V в клас;
5. Мария Тодорова Атанасова – представител на Община Плевен – финансиращ орган на ОУ „Йордан Йовков“.

Съставът на Обществения съвет е определен на основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, във връзка с чл.14, ал.1, чл. 15, ал.1, т.1 и т. 5 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, Заповед № РД-10-334/20.03.2020г. на Кмета на Община Плевен и протокол от събрание на родителите от ОУ „Йордан Йовков“ – Плевен от 19.12.2020 г. за избор на членове на обществен съвет.

Google+