Час по български език в III клас

Публикувано в Видеоархив

Този час е проведен на 11 март 2015 година с учениците от IIIб клас. С помощта на образователната система Енвижън, учителката Йорданка Петкова прави урока интересен за учениците, превръща ги в активни участници в учебния процес.
Основно училище "Йордан Йовков" е водещо в Плевенска област в използването на иновативни образователни технологии в обучението.

Google+