ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА

Директорът на ОУ „Йордан Йовков“
с адрес: гр. Плевен,
ул. Петко Каравелов №22

На основание чл. 4, ал. 5, т. 6 и чл. 13б, чл. 13в и чл. 13г от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - Схема „Училищен плод" и Схема „Училищно мляко", /Наредбата/, с оглед осигуряване прилагането на схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци, на мляко и млечни продукти в ОУ „Йордан Йовков“ – Плевен, публикува настоящото

Национално външно оценяване

Дати на провеждане на Национално външно оценяване:
IV клас

Български език и литература - 9 май 2019 г.
Математика - 10 май 2019 г.
Човекът и обществото - 14 май 2019 г.
Човекът и природата - 16 май 2019 г.

Google+