Одобрено финансиране

Уважаеми родители,

ОУ ,,Йордан Йовков", гр. Плевен е одобрено за финансиране по Национална програма ,,Заедно в изкуствата и спорта"- Модул 1 Изкуства и Модул 2 Спорт за учебната 2022/2023 г.

Групите, които ще работят по Модул 1 са две: първа група (I-IV кл.) с ръководител г-н Евгени Лилов и втора група (V-VII кл.) с ръководител г-н Веско Георгиев.
Две групи ще работят и по Модул 2 Спорт в (V-VII кл.) с ръководител г-н Николай Александров.

Благодарим на г-н Евгени Лилов, г-н Веско Георгиев, г-н Николай Александров, г-жа Галина Колева и г-жа Върбинка Цветанова за инициативата при разработването на проекта за участие по Националната програма и пожелаваме успех на ръководителите на групите и включените в тях ученици.

Класиране за I-ви клас

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Всички, които са подали заявление за класиране, са класирани!

Записването на учениците за първи клас, които са приети на първо класиране в нашето училище ще се осъществи от 06.06.2022г. до 10.06.2022г. /вкл./ от 8:30 ч. до 17:00 ч. в канцеларията на II етаж.

Google+