8-ми ноември е неучебен, но присъствен ден

Във връзка с честване на патронния празник на училището, със заповед № РД-12-109/04.11.2019 г., 8-ми ноември /петък/ е обявен за неучебен, но присъствен ден в ОУ "Йордан Йовков" - Плевен. 

Празникът ще бъде отбелязан в залата на Народно читалище "Съгласие - 1869" в 9.30 до 11.00 часа.

Училищните автобуси ще пътуват в 09.00 часа от с. Тученица и с. Тодорово, а след края на тържеството ще тръгнат по обратния маршрут в 11.10 часа.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА

Директорът на ОУ „Йордан Йовков“
с адрес: гр. Плевен,
ул. Петко Каравелов №22

На основание чл. 4, ал. 5, т. 6 и чл. 13б, чл. 13в и чл. 13г от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - Схема „Училищен плод" и Схема „Училищно мляко", /Наредбата/, с оглед осигуряване прилагането на схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци, на мляко и млечни продукти в ОУ „Йордан Йовков“ – Плевен, публикува настоящото

Google+