• slydeshow 6
  • slydeshow 2
  • PDG Slydeshow frontpage
  • slydeshow 5
  • slydeshow 1
  • slydeshow 3

Електронно обучение

iStock 872232248

Какво трябва да знаят родителите и учителите за обучението в електронна среда.

Повече

Нови технологии

IMG 4026 800x600

Използването на най-съвременни технологии в обучението превръща часовете в занимателна игра.

Повече

Отлични резултати

IMG 3983 800-600

Наши ученици са сред победителите във всички конкурси, състезания и олимпиади по учебни предмети и спортни дисциплини.

Повече

Класиране за I-ви клас

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Всички, които са подали заявление за класиране, са класирани!

Записването на учениците за първи клас, които са приети на първо класиране в нашето училище ще се осъществи от 06.06.2022г. до 10.06.2022г. /вкл./ от 8:30 ч. до 17:00 ч. в канцеларията на II етаж.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

От 26.01.2022 г. до 28.01.2022 г. учениците от 5 и 6 клас ще се обучават от разстояние в електронна среда (ОРЕС), съгласно заповед № РД-01-34/25.01.2022 г. на Директора на РЗИ - Плевен.

Учениците от начален етап и от 7 клас продължават присъственото обучение до 28.01.2022 г.

Със заповед РД 09-1474/24.01.2022 г. Министърът на образованието и науката определя за неучебни дните 31.01.2022 г. и от 02.02.2022 г. до 04.02.2022 г. На 01.02.2022 г. учениците ползват междусрочна ваканция.На 07.02.2022 г. учебните занятия ще продължат със седмично разписание и дневен график за II учебен срок.

Бъдете здрави!

От ръководството

Обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 Уведомяваме ви, че в изпълнение на заповеди на Министъра на образованието и науката и предписание от РЗИ – Плевен за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки, във връзка с потвърдени случай на COVID-19 на ученици от Va, VIa, VIIa, VIIб и VIIв клас, с тези паралелки ще се провежда обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС), както следва:

  • Vа клас ще бъде в ОРЕС от 18.01.2021 г. до 21.01.2022 г.;
  • VIа клас ще бъде в ОРЕС от 17.01.2021 г. до 19.01.2022 г.;
  • VIIа клас ще бъде в ОРЕС от 19.01.2022 г. до 24.01.2022 г.;
  • VIIб клас ще бъде в ОРЕС от 19.01.2022 г. до 21.01.2022 г.;
  • VIIв клас ще бъде в ОРЕС от 17.01.2022 г. до 20.01.2922 г.;

 От ръководството

Google+