• slydeshow 1
  • slydeshow 5
  • slydeshow 3
  • slydeshow 6
  • PDG Slydeshow frontpage
  • slydeshow 2

Електронно обучение

iStock 872232248

Какво трябва да знаят родителите и учителите за обучението в електронна среда.

Повече

Нови технологии

IMG 4026 800x600

Използването на най-съвременни технологии в обучението превръща часовете в занимателна игра.

Повече

Отлични резултати

IMG 3983 800-600

Наши ученици са сред победителите във всички конкурси, състезания и олимпиади по учебни предмети и спортни дисциплини.

Повече

Дати за провеждане на НВО в VII клас

Дати за провеждане на НВО в VII клас за учебна 2020/2021 година:

Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 09,00 часа

Математика – 18 юни 2021 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 09,00 часа

Записване на ученици за първи клас

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Записването на учениците за първи клас, които са приети на първо класиране в нашето училище ще се осъществи от 08.06.2021 г. до 11.06.2021 г., включително.
Бъдещите първокласници ще бъдат записани в ОУ „Йордан Йовков“ след подадено заявление за записване от родител и представяне на Удостоверение за задължително предучилищно образование /оригинал/ от 9:00 ч. до 17:00 ч. в канцеларията на II етаж.

Уважаеми родители,

Настоятелно Ви молим, при посещение в училище да спазвате всички противоепидемични мерки.

Състав на Обществения съвет

Състав на Обществения съвет към ОУ „Йордан Йовков“ – Плевен, определен със заповед № РД 12-172 / 22.01.2021 г.:

Членове:
1. Десислава Илиева Карапанова – родител на ученици от ІI б и IV б клас;
2. Веселина Ценкова Ценова – родител на ученик от VI в клас;
3. Валерия Ивайлова Хитова – родител на ученици от І б и VII г клас;
4. Мариян Тошков Тодоров – родител на ученик от V в клас;
5. Мария Тодорова Атанасова – представител на Община Плевен – финансиращ орган на ОУ „Йордан Йовков“.

Съставът на Обществения съвет е определен на основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, във връзка с чл.14, ал.1, чл. 15, ал.1, т.1 и т. 5 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, Заповед № РД-10-334/20.03.2020г. на Кмета на Община Плевен и протокол от събрание на родителите от ОУ „Йордан Йовков“ – Плевен от 19.12.2020 г. за избор на членове на обществен съвет.

ВАЖНО!

От 12.04.2021 г. се възобновява присъственият учебен процес за учениците от първи до четвърти клас и задължителните групи за предучилищно образование, съгласно Заповед № РД-09-856/09.04.2021 г. на Министъра на образованието и науката.

От 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. присъствено ще се обучават учениците от 7 клас.

От 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. присъствено ще се обучават учениците от 5 клас.

Учениците от 6 клас продължават обучението си от разстояние в електронна среда.

Google+