В ОУ „Йордан Йовков" се подготвят бъдещи учители

ОУ „Йордан Йовков" е базово училище на Великотърновския университет

Професионално-педагогическата подготовка на бъдещите учители е проблем с особена актуалност, обуславяща се от неговата социална и педагогическа значимост.

Формирането на професионални компетентности се реализира в рамките на различни форми на педагогически практики.

През учeбната 2014/2015 год. ОУ „Йордан Йовков" работи съвместно с Педагогическия колеж към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий" по отношение на подготовката и реализирането на бъдещите начални педагози.

Практическата подготовка включва:

• Наблюдение и анализ на различни типове уроци и други форми на обучение под ръководството на преподавател;
• Текуща педагогическата практика – наблюдения на уроци и други форми на обучение с цел подготовка за преддипломната практика;
• Преддипломна педагогическа практика, в рамките на която студентите самостоятелно участват в процеса на обучение под ръководството на учител- ментор и методик;

Училището участва в реализирането на тези форми на педагогически практики като базово.

Ръководител: Венцислав Цветков, директор на ОУ "Йордан Йовков"
Учители – ментори:

Евгения Иванова - помощник директор
Теменужка Лалова - 1а
Виктория Петкова - 1б
Мая Кочевска - 1в
Евгения Кацарска - 2а
Милена Бельовска - 2б
Величка Христова - 2в
Лилия Нинова - 2г
Галина Василева - 3а
Йорданка Петкова - 3б
Иванка Каленска - 3в
Галина Колева - 4а
Елена Пенчева 4б
Валерия Тълпигова 4в

Google+