Обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 Уведомяваме ви, че в изпълнение на заповеди на Министъра на образованието и науката и предписание от РЗИ – Плевен за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки, във връзка с потвърдени случай на COVID-19 на ученици от Va, VIa, VIIa, VIIб и VIIв клас, с тези паралелки ще се провежда обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС), както следва:

  • Vа клас ще бъде в ОРЕС от 18.01.2021 г. до 21.01.2022 г.;
  • VIа клас ще бъде в ОРЕС от 17.01.2021 г. до 19.01.2022 г.;
  • VIIа клас ще бъде в ОРЕС от 19.01.2022 г. до 24.01.2022 г.;
  • VIIб клас ще бъде в ОРЕС от 19.01.2022 г. до 21.01.2022 г.;
  • VIIв клас ще бъде в ОРЕС от 17.01.2022 г. до 20.01.2922 г.;

 От ръководството

Google+