Възобновяват се присъствените учебни занятия за учениците от V-VІІ клас

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че считано от 06.12.2021 г. учениците от І-VII клас в ОУ „Йордан Йовков“ ще се обучават в условия на безопасна среда, присъствено, след изразено писмено съгласие на повече от 50% от родителите за отделна паралелка за изследване на децата им един път седмично в училище.

От 06.12.2021 г. (понеделник) продължават присъствените учебни занятия за учениците от Iа, ІІа, ІІІа ІІІб, ІІІв, ІVа и ІVб  клас и за всички паралелки от прогимназиален етап (V-VІІ клас), при спазване на утвърдените организация на учебния ден и седмично разписание за първи срок на учебната 2021/2022 г.

Графикът на учебните часове за дните на изследване е публикуван и в електронния дневник.

Учениците от Іб клас продължават обучението си от разстояние в електронна среда (ОРЕС) в платформата Microsoft Teams синхронно, при спазване на утвърдените организация на учебния ден за ОРЕС и седмично разписание за първи учебен срок на 2021/2021 учебна година до издаване на нова заповед.

Бъдете здрави!

От ръководството

График на учебните часове присъствено обучение и в ОРЕС

График на учебните часове в дните за изследване в начален етап

График на учебните часове в дните за изследване в 5-ти, 6-ти и 7-ми клас

Google+