Дати за провеждане на НВО в VII клас

Дати за провеждане на НВО в VII клас за учебна 2020/2021 година:

Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 09,00 часа

Математика – 18 юни 2021 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 09,00 часа

Google+