ВАЖНО!

От 12.04.2021 г. се възобновява присъственият учебен процес за учениците от първи до четвърти клас и задължителните групи за предучилищно образование, съгласно Заповед № РД-09-856/09.04.2021 г. на Министъра на образованието и науката.

От 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. присъствено ще се обучават учениците от 7 клас.

От 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. присъствено ще се обучават учениците от 5 клас.

Учениците от 6 клас продължават обучението си от разстояние в електронна среда.

Google+