ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ОУ „Йордан Йовков“ приема заявления за постъпване в първи клас за учебната 2021/2022 година.

Документи могат да се подават в деловодството на училището от 8:00 до 17:00 часа или по електронен път, на електронната поща на училището: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. (сканирани или подписани с персонален електронен подпис).

Срокът за приемане на документи е 31.05.2021 г.

Заявление може да изтеглите тук или да получите на място в училището.

Заявление за кандидатстване за прием в І клас за учебната 2021/2022 г.

Декларация за съгласие на родител за обработване лични данни...

Кандидатстването, класирането и записването се извършва по Правила и график за прием на ученици в първи клас, утвърдени от кмета на Община Плевен.

https://www.pleven.bg/uploads/posts/ccf18122020.pdf

Родителите/настойниците/ имат право да подават заявления за постъпване в първи клас, независимо от района си по местоживеене.

Съгласно утвърдения училищен план-прием, в ОУ Йордан Йовков“ за учебната 2021/2022 година ще бъдат формирани 3 /три/ паралелки с 66 /шестдесет и шест/ ученици.

Класни ръководители на I клас за учебната 2021/2022:

 Евгения Кацарска,

 Милена Бельовска,

 Лилия Нинова

За желаещите се осигурява целодневна организация на учебния ден.

Начин на осъществяване на ЦОУД:

- Задължителните учебни часове се провеждат в самостоятелен блок /преди обяд/;

- Самоподготовка, занимания по интереси, организиран отдих и физическа активност се провеждат следобед.

Критерии за класиране на деца в първи клас за учебната 2020/2021 година, в случай, че броят на подалите заявления е по-голям от обявените места:

  1. Документ за завършена подготвителна група в училище или детска градина

/Удостоверение за училищна готовност/.

  1. Деца, живущи в района на училището /удостоверява се с декларация от родителя/.
  2. Деца с трайни увреждания над 50 % /удостоверява се с приложени документи/.
  3. Деца близнаци или сираци
  4. Деца, чиито по-големи братя или сестри се обучават през съответната учебна година в ОУ ,,Йордан Йовков” – доказва се с копие от първа страница от бележника на обучаемия.
  5. Деца, завършили ПГ в ОУ „Йордан Йовков“ в годината на записване.

Виж още...

график

Google+