ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ОТ 04.02.2021 ГОДИНА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 7-МИ КЛАС ЗАПОЧВАТ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ 

УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО НЕ СЕ ВРЪЩАТ ПРИСЪСТВЕНО В УЧИЛИЩЕ, ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ ДА СЕ ОБУЧАВАТ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

Министърът на образованието и науката издаде заповед, с която в системата се прилагат разпоредбите на МЗ по отношение на графика за възстановяване на присъствените занимания в училище и се регламентира образователният процес за класовете в неприсъствена форма на обучение.

Със заповедта се допускат присъствените учебни занятия и за учениците от 5-и до 12-и клас при спазването на определен график. За да продължи обучението в електронна средаот разстояние за учениците, които в определения график и седмици не са присъствено в училище, е издадена съответната заповед на министъра на образованието и науката.

От 4 февруари (четвъртък) в клас освен учениците от начален етап, се връщат за две седмици и 7 клас по заповед на министъра на здравеопазването. Останалите продължават обучение от разстояние. 

От 18 февруари до 2 март присъствено обучение ще има за 5 клас, както и начален етап. През това време останалите класове от прогимназиален етап – 6 и 7 клас, ще бъдат в обучение от разстояние.

От 4 март до 17 март в училище ще бъдат учениците в начален етап и учениците в 6 клас. Останалите ще се обучават от разстояние в електронна среда.

Google+