ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

От 16.11.2020 г. (понеделник) до 20.11.2020 г. (петък) обучението на учениците от V до VII клас в ОУ „Йордан Йовков“ ще се провежда в електронна среда. Решението е взето на заседание на Областния оперативен щаб за борба с COVID-19 в Плевен.

Учебните часове ще започват в 13.00 часа и ще бъдат с продължителност 30 минути, при спазване продължителността на междучасията. 

Обучението се осъществява чрез платформата Microsoft Teams като синхронно обучение. В електронния дневник OneBook (app.onebook.bg) могат допълнително да се дават домашни работи и да се правят тестове. Отсъствията на учениците се нанасят своевременно и се обработват от класните ръководители.

Призоваваме за стриктно спазване на мерките за безопасност и култура на поведение от страна на всички!

График на учебните занятия

Google+