График за влизане в училище от 16.09.2020 г.

I смяна
I клас – 8:05 – 8:15
II клас – 7:55 – 8:05
III клас – 7:10 – 7:20
IV клас – 7:00 – 7:10
V клас ПИГ – 7:20 – 7:30

II смяна
V клас – 12:30 – 12:35
VI клас – 12:40 – 12:45
VII клас – 12:50 – 12:55

График излизане
I клас, IIв клас – 16:50
IIа, IIб клас – 16:45
III клас – 17:35
IV клас – 17:40
V клас – 18:05
VI клас – 18:10
VII клас – 18:10 – заден вход

Google+