Ден на водата

Инициативата се поражда през 1992 г. на Конференцията на Обединените нации „Екология и развитие”, проведена в Рио де Женейро. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като ежегодно се организират прояви в цял свят, посветени на водата. Всяка година те са под различно мото, като за тази то е „Вода и енергия”. Като отбелязваме Световния ден на водата, ние трябва да си припомним, че водата е най-скъпоценния ресурс, жизненоважен за нашия живот през веки един ден.

Но за милиарди хора, повечето от които принадлежат на бедните слоеве на обществото, водата е и въпрос на оцеляване.


Warning: A non-numeric value encountered in /home/yovkovpl/public_html/media/widgetkit/widgets/gallery/styles/wall/template.php on line 12

Google+