Благодарствен адрес

Благодарствен адрес

С благодарствен адрес до директора и педагогическия екип на ОУ "Йордан Йовков", госпожа Албена Тотева, началник на РИО - Плевен изказва служебна благодарност за окзаното съдействие при осъществяването на областната конференция в сектор "Начално образование".

"Като училище - домакин за представяне на добри педагогически практики по темата "Форми и методи на насърчаване на четенето и формиране основите на функционалната грамотност на учениците от начален етап", началните учители представиха на 19 март 2015 г. методически разработки и демонстрираха съвременни методи и технологии за ефективно взаимодействие с учениците, с което обогатяват педагогическата практика и спомагат за кариерното развитие и израстване на педагогическите специалисти" - се казва в благодарствения адрес.

Госпожа Тотева изказва персонална благодарност на директора Венцислав Цветков, на началните учители: старши учител Елена Пенчева - автор на разработката по литература в IV клас и на главния учител Галина Колева.

В заключение, началникът на РИО - Плевен се обръща към педагогическия екип на ОУ "Йордан Йовков":

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Приемете най-сърдечни поздрави за успешното ни партньорство и пожелание да продължите да поддържате огъня на знанието, творческия заряд в работата с децата и учениците, вярата и надеждата в бъдещите поколения.

Google+