Срещи с родителите на бъдещите първокласници

Среща с родителите на бъдещите първокласници

На 10 юни 2015 г. /сряда/ от 18 часа ще се проведат срещи с родителите на бъдещите първокласници. Срещите са по паралелки, както следва:

Iа клас - класен ръководител: Г. Колева, стая № 17
Iб клас - класен ръководител: Ел. Пенчева, стая № 20
Iв клас - класен ръководител: В. Тълпигова, стая № 15
Iг клас - класен ръководител: С. Христова, стая № 14

Родителите трябва да носят удостоверенията за завършена подготвителна група.

Google+