24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК СКЪПИ КОЛЕГИ, МИЛИ ДЕЦА, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!
Словото е началото!
Начало на светлината – за да бъде ден;
Начало на разума – за да бъде Човекът;
Начало на творчеството – за да бъде културата;
Начало на мъдростта – за да бъде просветата!
Словото е цивилизация!
Нека да пребъде този ден, докато има детски очи жадни за знание!

 

Google+