Седмично разписание за учебната 2017/2018 година - I-ви срок

УТВЪРЖДАВАМ,

ТОДОР ТРАЙКОВ
Директор
на ОУ „Йордан Йовков“
гр.Плевен

Начален етап

Клас

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

Іа

Четене
Писане
Математика
Физкултура
Музика

Четене
Писане
Математика
Техн. и предпр

Четене
Писане
Англ.език
Математика
Физкултура

Четене
Математика
Изобр.изк-во
Изобр.изк-во

Околен свят
Бълг.език
Математика
Музика

Іб

 

Четене
Писане
Математика
Музика
Физкултура

Четене
Писане
Математика
Техн. и препр.

Четене
Англ.език
Писане
Математика
Физкултура

Четене
Математика
Изобр.изк-во
Изобр.изк-во

Околен свят
Бълг.език
Математика
Музика

Ів

Четене
Писане
Математика
Физкултура
Музика

Четене
Писане
Математика
Техн. и предпр

Англ.език
Четене
Писане
Математика
Физкултура

Четене
Математика
Изобр.изк-во
Изобр.изк-во

Околен свят
Бълг.език
Математика
Музика

ІІа

 

Четене
Бълг.език
Англ.език
Математика
Музика

Четене
Математика
Англ.език
Физкултура

Разв.на речта
Разв.на речта
Англ.език
Математика
Физкултура

Четене
Бълг.език
Математика
Изобр.изк-во

Околен свят
Бълг.език
Математика
Техн. и предпр
Музика

ІІб

Математика
Англ.език
Четене
Бълг.език
Музика

Математика
Четене
Бълг.език
Физкултура

Математика
Англ.език
Музика
Разв.на речта
Разв.на речта

Математика
Англ.език
Четене
Бълг.език
Техн. и предпр

Математика
Околен свят
Физкултура
Изобр.изк-во

ІІв

 

Четене
Бълг.език
Математика
Англ.език
Музика

Четене
Бълг.език
Математика
Физкултура

Разв.на речта
Разв.на речта
Математика
Англ.език
Музика

Англ.език
Четене
Бълг.език
Математика
Изобр.изк-во

Околен свят
Математика
Техн. и предпр
Физкултура

ІІІа

Англ.език
Бълг.език
Литература
Математика
Музика

Литература
Англ.език
Бълг.език
Математика
Физкултура

Човек и общ.
Математика
Разв.на речта
Разв.на речта
Дом.бит и техн

Човек и прир.
Литература
Математика
Англ.език
Физкултура

Човек и общ.
Математика
Бълг.език
Изобр.изк-во
Изобр.изк-во

ІІІб

Литература
Англ.език
Бълг.език
Математика
Музика

Англ.език
Математика
Бълг.език
Литература
Дом.бит и техн

Човек и общ.
Математика
Разв.на речта
Разв.на речта
Физкултура

Литература
Математика
Човек и прир.
Физкултура
Англ.език

Бълг.език
Математика
Човек и общ.
Изобр.изк-во
Изобр.изк-во

ІІІв

Литература
Бълг.език
Математика
Човек и прир.
Музика

Литература
Бълг.език
Англ.език
Математика
Дом.бит и техн

Човек и общ.
Математика
Разв.на речта
Разв.на речта
Физкултура

Англ.език
Литература
Бълг.език
Математика
Физкултура

Математика
Човек и общ.
Англ.език
Изобр.изк-во
Изобр.изк-во

ІVа

Литература
Бълг.език
Математика
Човек и прир.
Музика

Литература
Математика
Човек и общ.
Англ.език
Физкултура

Англ.език
Математика
Разв.на речта
Разв.на речта
Музика

Литература
Бълг.език
Дом.бит и техн
Математика
Човек и прир.

Математика
Англ.език
Бълг.език
Физкултура
Изобр.изк-во

ІVб

 

Литература
Бълг.език
Математика
Музика
Англ.език

Литература
Бълг.език
Физкултура
Математика
Англ.език

Англ.език
Математика
Човек и прир.
Дом.бит и техн
Литература

Разв.на речта
Разв.на речта
Математика
Човек и общ.
Физкултура

Човек и прир.
Бълг.език
Математика
Музика
Изобр.изк-во

ІVв

Литуратура
Бълг.език
Дом.бит и техн
Математика
Човек и общ.

Литература
Бълг.език
Математика
Музика
Англ.език

Математика
Англ.език
Бълг.език
Човек и прир.
Физкултура

Литература
Бълг.език
Математика
Математика
Музика

Англ.език
Човек и прир.
Бълг.език
Физкултура
Изобр.изк-во

 

Прогимназиален етап

Клас

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

Изобр.изкуство
Изобр.изкуство
Математика
География
Човекът и прир.
Български език

История
Математика
Физкултура
Английски език
Музика
Български език

Техн-ии и предпр
Техн-ии и предпр
Английски език
География
Математика
Инф.технологии

Музика
Математика
Английски език
История
Български език
Литература

Български език
Инф.технологии
Математика
Човекът и прир.
Английски език
Физкултура

Математика
География
Български език
Английски език
Изобр.изкуство
Изобр.изкуство

Инф.технологии
История
Музика
Математика
Физкултура
Човекът и прир.

Физкултура
География
Математика
Английски език
Български език
Литература

Математика
Български език
Човекът и прир.
Музика
История
Английски език

Инф.технологии
Български език
Математика
Английски език
Техн-ии и предпр
Техн-ии и предпр

Български език
Математика
География
Математика
Техн-ии и предпр
Техн-ии и предпр

Български език
Математика
Инф.технологии
История
Човекът и прир.
Музика

Математика
Английски език
География
Човекът и прир.
Изобр.изкуство
Изобр.изкуство

История
Български език
Музика
Математика
Английски език
Физкултура

Български език
Литература
Физкултура
Математика
Инф.технологии
Английски език

География
Човекът и прир.
Математика
История
Английски език
Физкултура

Математика
Инф.технологии
Английски език
Български език
Изобр.изкуство
Изобр.изкуство

География
Английски език
Български език
Математика
Техн-ии и предпр
Техн-ии и предпр

Български език
История
Математика
Човекът и прир.
Английски език
Музика

Математика
Музика
Български език
Литература
Физкултура
Инф.технологии

VІа

Английски език
Математика
Инф.технологии
Музика
Физкултура
История

Физкултура
География
Руски език
Математика
Български език
История

Английски език
Математика
Български език
Литература
Музика
Физкултура

Изобр.изкуство
Изобр.изкуство
Математика
Български език
Инф.технологии
Човекът и прир.

Техн-ии и предпр
Техн-ии и предпр
Български език
История
Английски език
Човекът и прир.

VІб

Математика
Музика
Английски език
Физкултура
Инф.технологии
Човекът и прир.

Математика
Руски език
Български език
География
История
Физкултура

Математика
Български език
История
Физкултура
История
Музика

Английски език
Инф.технологии
Изобр.изкуство
Изобр.изкуство
Български език
Литература

История
Математика
Английски език
Български ези
Техн-ии и предпр
Техн-ии и предпр

VІв

Музика
Физкултура
Човекът и прир.
Математика
История
Английски език

Руски език
Физкултура
География
Музика
Английски език
Български език

Изобр.изкуство
Изобр.изкуство
Математика
История
Български език
Литература

Математика
Английски език
Български език
Инф.технологии
Техн-ии и предпр
Техн-ии и предпр

Математика
Физкултура
История
Инф.технологии
Човекът и прир.
Български език

VІІа

Физкултура
Български език
Литература
Физика
Математика
Английски език

Музика
Български език
Математика
Химия
Английски език
Инф.технологии

Български език
Физкултура
Инф.технологии
Математика
История
Химия

Български език
География
Биология
Математика
Изобр.изкуство
Изобр.изкуство

Музика
Биология
География
Математика
Български език
Английски език

VІІб

Български език
Математика
Физкултура
Химия
Английски език
Инф.технологии

География
Музика
Математика
Физика
Български език
Английски език

Английски език
Математика
Химия
Български език
Физкултура
История

География
Математика
Български език
Биология
Музика
Инф.технологии

Биология
Математика
Изобр.изкуство
Изобр.изкуство
Български език
Литература

Google+