Седмично разписание за учебната 2017/2018 година - I-ви срок

Публикувано в Училищни документи

УТВЪРЖДАВАМ,

ТОДОР ТРАЙКОВ
Директор
на ОУ „Йордан Йовков“
гр.Плевен

Начален етап

Клас

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

Іа

Четене
Писане
Математика
Физкултура
Музика

Четене
Писане
Математика
Техн. и предпр

Четене
Писане
Англ.език
Математика
Физкултура

Четене
Математика
Изобр.изк-во
Изобр.изк-во

Околен свят
Бълг.език
Математика
Музика

Іб

 

Четене
Писане
Математика
Музика
Физкултура

Четене
Писане
Математика
Техн. и препр.

Четене
Англ.език
Писане
Математика
Физкултура

Четене
Математика
Изобр.изк-во
Изобр.изк-во

Околен свят
Бълг.език
Математика
Музика

Ів

Четене
Писане
Математика
Физкултура
Музика

Четене
Писане
Математика
Техн. и предпр

Англ.език
Четене
Писане
Математика
Физкултура

Четене
Математика
Изобр.изк-во
Изобр.изк-во

Околен свят
Бълг.език
Математика
Музика

ІІа

 

Четене
Бълг.език
Англ.език
Математика
Музика

Четене
Математика
Англ.език
Физкултура

Разв.на речта
Разв.на речта
Англ.език
Математика
Физкултура

Четене
Бълг.език
Математика
Изобр.изк-во

Околен свят
Бълг.език
Математика
Техн. и предпр
Музика

ІІб

Математика
Англ.език
Четене
Бълг.език
Музика

Математика
Четене
Бълг.език
Физкултура

Математика
Англ.език
Музика
Разв.на речта
Разв.на речта

Математика
Англ.език
Четене
Бълг.език
Техн. и предпр

Математика
Околен свят
Физкултура
Изобр.изк-во

ІІв

 

Четене
Бълг.език
Математика
Англ.език
Музика

Четене
Бълг.език
Математика
Физкултура

Разв.на речта
Разв.на речта
Математика
Англ.език
Музика

Англ.език
Четене
Бълг.език
Математика
Изобр.изк-во

Околен свят
Математика
Техн. и предпр
Физкултура

ІІІа

Англ.език
Бълг.език
Литература
Математика
Музика

Литература
Англ.език
Бълг.език
Математика
Физкултура

Човек и общ.
Математика
Разв.на речта
Разв.на речта
Дом.бит и техн

Човек и прир.
Литература
Математика
Англ.език
Физкултура

Човек и общ.
Математика
Бълг.език
Изобр.изк-во
Изобр.изк-во

ІІІб

Литература
Англ.език
Бълг.език
Математика
Музика

Англ.език
Математика
Бълг.език
Литература
Дом.бит и техн

Човек и общ.
Математика
Разв.на речта
Разв.на речта
Физкултура

Литература
Математика
Човек и прир.
Физкултура
Англ.език

Бълг.език
Математика
Човек и общ.
Изобр.изк-во
Изобр.изк-во

ІІІв

Литература
Бълг.език
Математика
Човек и прир.
Музика

Литература
Бълг.език
Англ.език
Математика
Дом.бит и техн

Човек и общ.
Математика
Разв.на речта
Разв.на речта
Физкултура

Англ.език
Литература
Бълг.език
Математика
Физкултура

Математика
Човек и общ.
Англ.език
Изобр.изк-во
Изобр.изк-во

ІVа

Литература
Бълг.език
Математика
Човек и прир.
Музика

Литература
Математика
Човек и общ.
Англ.език
Физкултура

Англ.език
Математика
Разв.на речта
Разв.на речта
Музика

Литература
Бълг.език
Дом.бит и техн
Математика
Човек и прир.

Математика
Англ.език
Бълг.език
Физкултура
Изобр.изк-во

ІVб

 

Литература
Бълг.език
Математика
Музика
Англ.език

Литература
Бълг.език
Физкултура
Математика
Англ.език

Англ.език
Математика
Човек и прир.
Дом.бит и техн
Литература

Разв.на речта
Разв.на речта
Математика
Човек и общ.
Физкултура

Човек и прир.
Бълг.език
Математика
Музика
Изобр.изк-во

ІVв

Литуратура
Бълг.език
Дом.бит и техн
Математика
Човек и общ.

Литература
Бълг.език
Математика
Музика
Англ.език

Математика
Англ.език
Бълг.език
Човек и прир.
Физкултура

Литература
Бълг.език
Математика
Математика
Музика

Англ.език
Човек и прир.
Бълг.език
Физкултура
Изобр.изк-во

 

Прогимназиален етап

Клас

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

Изобр.изкуство
Изобр.изкуство
Математика
География
Човекът и прир.
Български език

История
Математика
Физкултура
Английски език
Музика
Български език

Техн-ии и предпр
Техн-ии и предпр
Английски език
География
Математика
Инф.технологии

Музика
Математика
Английски език
История
Български език
Литература

Български език
Инф.технологии
Математика
Човекът и прир.
Английски език
Физкултура

Математика
География
Български език
Английски език
Изобр.изкуство
Изобр.изкуство

Инф.технологии
История
Музика
Математика
Физкултура
Човекът и прир.

Физкултура
География
Математика
Английски език
Български език
Литература

Математика
Български език
Човекът и прир.
Музика
История
Английски език

Инф.технологии
Български език
Математика
Английски език
Техн-ии и предпр
Техн-ии и предпр

Български език
Математика
География
Математика
Техн-ии и предпр
Техн-ии и предпр

Български език
Математика
Инф.технологии
История
Човекът и прир.
Музика

Математика
Английски език
География
Човекът и прир.
Изобр.изкуство
Изобр.изкуство

История
Български език
Музика
Математика
Английски език
Физкултура

Български език
Литература
Физкултура
Математика
Инф.технологии
Английски език

География
Човекът и прир.
Математика
История
Английски език
Физкултура

Математика
Инф.технологии
Английски език
Български език
Изобр.изкуство
Изобр.изкуство

География
Английски език
Български език
Математика
Техн-ии и предпр
Техн-ии и предпр

Български език
История
Математика
Човекът и прир.
Английски език
Музика

Математика
Музика
Български език
Литература
Физкултура
Инф.технологии

VІа

Английски език
Математика
Инф.технологии
Музика
Физкултура
История

Физкултура
География
Руски език
Математика
Български език
История

Английски език
Математика
Български език
Литература
Музика
Физкултура

Изобр.изкуство
Изобр.изкуство
Математика
Български език
Инф.технологии
Човекът и прир.

Техн-ии и предпр
Техн-ии и предпр
Български език
История
Английски език
Човекът и прир.

VІб

Математика
Музика
Английски език
Физкултура
Инф.технологии
Човекът и прир.

Математика
Руски език
Български език
География
История
Физкултура

Математика
Български език
История
Физкултура
История
Музика

Английски език
Инф.технологии
Изобр.изкуство
Изобр.изкуство
Български език
Литература

История
Математика
Английски език
Български ези
Техн-ии и предпр
Техн-ии и предпр

VІв

Музика
Физкултура
Човекът и прир.
Математика
История
Английски език

Руски език
Физкултура
География
Музика
Английски език
Български език

Изобр.изкуство
Изобр.изкуство
Математика
История
Български език
Литература

Математика
Английски език
Български език
Инф.технологии
Техн-ии и предпр
Техн-ии и предпр

Математика
Физкултура
История
Инф.технологии
Човекът и прир.
Български език

VІІа

Физкултура
Български език
Литература
Физика
Математика
Английски език

Музика
Български език
Математика
Химия
Английски език
Инф.технологии

Български език
Физкултура
Инф.технологии
Математика
История
Химия

Български език
География
Биология
Математика
Изобр.изкуство
Изобр.изкуство

Музика
Биология
География
Математика
Български език
Английски език

VІІб

Български език
Математика
Физкултура
Химия
Английски език
Инф.технологии

География
Музика
Математика
Физика
Български език
Английски език

Английски език
Математика
Химия
Български език
Физкултура
История

География
Математика
Български език
Биология
Музика
Инф.технологии

Биология
Математика
Изобр.изкуство
Изобр.изкуство
Български език
Литература

График на учебното време през учебната 2017/2018 година

Публикувано в Училищни документи

Начало на учебната година:                   15.09.2017год.
Първи учебен срок:                                 15.09.2017г. - 06.02.2018г.
(18 учебни седмици)
Втори учебен срок:                                  07.02.2018г. - 01.06.2018г.-І-ІV клас
07.02.2018г.-15.06.2018г.-V-VІІІ клас
Ваканции:
Есенна                                             01.11.2017г. - 05.11.2017г.
Коледна                                          23.12.2017г. - 02.01.2018г.
Зимна                                              03.02.2018г. - 06.02.2018г.
Пролетнa                                        31.03.2018г. - 09.04.2018г.

Неучебни дни
Патронен празник                                   09.11.2017г.
ДЗИ по БЕЛ и НВО VІІ клас по БЕЛ     21.05.2018г.
Втори ДЗИ  и НВО VІІ клас по мат-ка     23.05.2018г.
Неучебен присъствен след 24.V.             25.05.2017г.

Учебни часове:


ПЪРВИ СРОК

ВТОРИ СРОК

 

І-ІІ

ІІІ-ІV

V-VІІІ

І

ІІ

 ІІІ-ІV

 V-VІІІ

1.

08:20-08:55

07:30-08:10

13:00-13:40

08:20-08:55

13:30-14:05

13:30-14:10

07:30-08:10

2.

09:15-09:50

08:20-09:00

13:50-14:30

09:15-09:50

14:25-15:00

14:20-15:00

08:20-09:00

3.

10:00-10:35

09:20-10:00

14:40-15:20

10:00-10:35

15:20-15:55

15:20-16:00

09:10-09:50

4.

10:45-11:20

10:10-10:50

15:40-16:20

10:45-11:20

16:05-16:40

16:10-16:50

10:10-10:50

5.

11:30-12:05

11:00-11:40

16:30-17:10

11:30-12:05

16:50-17:25

17:00-17:40

11:00-11:40

6.

12:15-12:50

11:50-12:30

17:20-18:00

12:15-12:50

17:35-18:10

17:50-18:30

11:50-12:30

7.

 

 

18:10-18:50

 

 

 

12:40-13:20

Дежурни учители:  


Понеделник
І смяна ІІ смяна

Виктория Данчева
Ралица Свиленска

Мая Миркова
Даниела Анкова

Вторник

Юлия Каленска
Валерия Тълпигова

Веско Георгиев, Мирослав Банев
Николай Александров

Сряда

Петя Цанкова
Галина Колева

Анна Иванова
Славка Крумова, Златка Върбанова

Четвъртък

Теменужка Лалова
Галина Василева

Пепа Митева, Иван Недялков,
Ирена Кирова

Петък

Мая Кочевска
Елена Пенчева

Зорка Ненчева, Инна Стефанова,
Валентина Бузолова

ТОДОР ТРАЙКОВ
Директор
на ОУ „Йордан Йовков“
гр.Плевен  

План за провеждане на разяснителна кампания

Публикувано в Училищни документи

УТВЪРЖДАВАМ:                         

   Директор,                         
Т. Трайков                          

П Л А Н

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ С УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ И ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2016 / 2017 ГОДИНА

1. Актуализация на информационното табло на първия етаж с най-важната информация за национално външно оценяване и приемни изпити с учениците от VІІ клас.
Срок: 31.03.2017г.
Отг.: Й.Петкова - ЗДУД

2. График за запознаване на класните ръководители, учителите, учениците и родителите със съответните документи за разясняване процедурата по кандидатстване:

2.1. 31.03.2017г. – Запознаване с № 11/28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и общински училища, Заповед № РД 09 – 1167 / 19.08.2016 г. на Министъра на образованието и науката за определяне дати за провеждане на Национално външно оценяване – VІІ клас през учебната 2016 / 2017 година, Заповед № РД 09 – 1362 / 14.09.2016 г. на Министъра на образованието и науката за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VІІ клас и след завършен VIII клас и с Заповед № РД 09 – 1638 / 19.10.2016 г. на Министъра на образованието и науката, която изменя цитираната по-горе Заповед № РД 09 – 1362 / 14.09.2016 г. на Министъра на образованието и науката.

2.2. 18.04.2017г. – Учебно-изпитни програми за приемане на ученици след завършен VІІ клас /вид и времетраене на изпита, формат, учебно съдържание, оценявани компетентности/. Срокове, място на подаване на заявления и полагане на изпити, видовете изпити, модули,подаване на документи, балообразуващи предмети, класиране, записване

2.3. 09.05.2017г. – Изисквания и процедури за провеждане на националното външно оценяване за учениците от VІІ клас
Отг.: Й.Петкова - ЗДУД и кл. р-ли на VІІ клас

2.4. 13.05.2017г. – Всички документи, които бъдат издадени и касаещи НВО и прием на ученици след завършен VІІ клас

3. Провеждане час на класа в VІІ клас за разясняване провеждането на изпитите - брой модули, брой задачи в тях, видове задачи, максимален брой точки по двата модула.
Срок: 22.04.2017г.
Отг.: Кл. р-ли VІІ клас

4. Поместване на информацията относно приема в сайта на училището
Срок: 31.03.2017г.
Отг.: Директорът

5. Актуализация на знанията на учениците за учебните програми за приемане на ученици след завършен VІІ клас по БЕЛ и математика
Срок: 30.04.2017г.
Отг.: Преподавателите по БЕЛ и математика в VІІ клас

6. Подпомагане подготовката на учениците чрез примерни тестове от електронната страница на МОН, сайта на училището и други образователни сайтове.
Срок: до м.май
Отг.: преподавателите по БЕЛ и математика в VІІ клас

График на учебното време през учебната 2016/2017 година

Публикувано в Училищни документи

Начало на учебната година:                   15.09.2016год.

Първи учебен срок:                                15.09.2016г.-03.02.2017г.
(18 учебни седмици)
Втори учебен срок:                                 09.02.2017г.-31.05.2017г.- І-ІV клас
09.02.2017г.-15.06.2017г.- V-VІІІ клас

Ваканции:
Есенна                                           29.10.2016г.-01.11.2016г.
Коледна                                         24.12.2016г.-04.01.2017г.
Зимна                                            04.02.2017г.-08.02.2017г.
Пролетнa                                       08.04.2017г.-17.04.2017г.

Неучебни дни
Неучебен присъствен след избори                   07.11.2016г.
Патронен празник                                   09.11.2016г.
ДЗИ по БЕЛ и НВО VІІ клас по БЕЛ     19.05.2017г.
Втори ДЗИ         и НВО VІІ клас по мат-ка     22.05.2017г.
Неучебен присъствен след 24.V.             25.05.2017г.

График на учебни часове:


Уч.
час

                        ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

    І клас

    ІІ клас

 ІІІ-ІV клас

  V-VІІІ клас

  1.

08:20-08:55

13:30-14:05

13:30-14:10

07:30-08:10

  2.

09:15-09:50

14:25-15:00

14:20-15:00

08:20-09:00

  3.

10:00-10:35

15:20-15:55

15:20-16:00

09:10-09:50

  4.

10:45-11:20

16:05-16:40

16:10-16:50

10:10-10:50

  5.

11:30-12:05

16:50-17:25

17:00-17:40

11:00-11:40

  6.

12:15-12:50

17:35-18:10

17:50-18:30

11:50-12:30

  7.

 

 

 

12:40-13:20

 

Дежурни учители:

Ден І смяна ІІ смяна

Понеделник

Даниела Анкова, Мая Миркова,
Малинка Данова

Виктория Данчева
Милена Бельовска

Вторник

Ирена Кирова, Иван Недялков,
Зорка Ненчева

Галина Колева
Валерия Тълпигова

Сряда

Галя Петрова, Веско Георгиев,
Валентина Бузолова

Петя Цанкова
Величка Христова

Четвъртък

Славка Крумова, Анна Иванова,
Николай Александров

Теменужка Лалова
Лилия Нинова

Петък

Златка Върбанова
Пепа Митева

Елена Пенчева
Евгения Кацарска

Google+