График на учебното време през учебната 2017/2018 година

Публикувано в Училищни документи

Начало на учебната година:                   15.09.2017год.
Първи учебен срок:                                 15.09.2017г. - 06.02.2018г.
(18 учебни седмици)
Втори учебен срок:                                  07.02.2018г. - 01.06.2018г.-І-ІV клас
07.02.2018г.-15.06.2018г.-V-VІІІ клас
Ваканции:
Есенна                                             01.11.2017г. - 05.11.2017г.
Коледна                                          23.12.2017г. - 02.01.2018г.
Зимна                                              03.02.2018г. - 06.02.2018г.
Пролетнa                                        31.03.2018г. - 09.04.2018г.

Неучебни дни
Патронен празник                                   09.11.2017г.
ДЗИ по БЕЛ и НВО VІІ клас по БЕЛ     21.05.2018г.
Втори ДЗИ  и НВО VІІ клас по мат-ка     23.05.2018г.
Неучебен присъствен след 24.V.             25.05.2017г.

Учебни часове:


ПЪРВИ СРОК

ВТОРИ СРОК

 

І-ІІ

ІІІ-ІV

V-VІІІ

І

ІІ

 ІІІ-ІV

 V-VІІІ

1.

08:20-08:55

07:30-08:10

13:00-13:40

08:20-08:55

13:30-14:05

13:30-14:10

07:30-08:10

2.

09:15-09:50

08:20-09:00

13:50-14:30

09:15-09:50

14:25-15:00

14:20-15:00

08:20-09:00

3.

10:00-10:35

09:20-10:00

14:40-15:20

10:00-10:35

15:20-15:55

15:20-16:00

09:10-09:50

4.

10:45-11:20

10:10-10:50

15:40-16:20

10:45-11:20

16:05-16:40

16:10-16:50

10:10-10:50

5.

11:30-12:05

11:00-11:40

16:30-17:10

11:30-12:05

16:50-17:25

17:00-17:40

11:00-11:40

6.

12:15-12:50

11:50-12:30

17:20-18:00

12:15-12:50

17:35-18:10

17:50-18:30

11:50-12:30

7.

 

 

18:10-18:50

 

 

 

12:40-13:20

Дежурни учители:  


Понеделник
І смяна ІІ смяна

Виктория Данчева
Ралица Свиленска

Мая Миркова
Даниела Анкова

Вторник

Юлия Каленска
Валерия Тълпигова

Веско Георгиев, Мирослав Банев
Николай Александров

Сряда

Петя Цанкова
Галина Колева

Анна Иванова
Славка Крумова, Златка Върбанова

Четвъртък

Теменужка Лалова
Галина Василева

Пепа Митева, Иван Недялков,
Ирена Кирова

Петък

Мая Кочевска
Елена Пенчева

Зорка Ненчева, Инна Стефанова,
Валентина Бузолова

ТОДОР ТРАЙКОВ
Директор
на ОУ „Йордан Йовков“
гр.Плевен  

Google+