ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС И ПГ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Публикувано в Прием на ученици

Прием в група за задължително предучилищно образование

1. Една полудневна предучилищна група с преподавател Галя Маринова

Прием в I-ви клас

1. Брой паралелки – 3 (три). Брой ученици – 72
2. Начални учители:

Галина Колева, Елена Пенчева, Дарина Калчева

ОУ „Йордан Йовков“ работи по програми, осигуряващи безплатна закуска, млечни изделия и плод. Разполагаме с физкултурен салон, две компютърни зали, столова с предварително обявено меню. Класните стаи в училището са просторни, светли, топли и уютни. За всяко дете има индивидуално шкафче за учебници и помагала, което се заключва. В двора и в училището се осъществява 24 часово видеонаблюдение. В училището работят отлично подготвени педагогически специалисти, за които обучението на деца е призвание. Резултатите от НВО в IV и VII клас, които традиционно са сред първите в областта и над средните за страната показват качеството на работа в нашето училище.

Ние предлагаме:

Целодневна организация на учебния ден за I-V клас

Разширено изучаване на английски език и руски език

Възможност за:

- факултативно изучаване на немски език и на италиански език

- участие във вокална група и група за български фолклор (народно пеене и народни танци)

Спорт – футбол, волейбол

Приложни изкуства

Подаване на документи за класиране и записване:

Кандидатстването, класирането и записването в първи клас се извършва по правила за прием на ученици в първи клас, утвърдени от кмета на община
Плевен.

Документи се приемат в канцеларията на ОУ „Йордан Йовков“, гр. Плевен от 20.01.2023 г. от 08.00 ч. до 17.00 ч.

Необходими документи:

1. Заявление (по образец);
2. Акт за раждане;
3. Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детето (при подаване на заявление за записване)

...

- Заявление за класиране I клас
- Заявление за записване в I клас
- Правила за прием в I клас, утвърдени от Кмета на Община Плевен
- Заявление за записване в група за задължително предучилищно образование

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ

Публикувано в Прием на ученици

за учебната 2023 / 2024 година

1. Училището ще осъществи прием за първи клас - три паралелки.
2. Училището ще осъществи прием за пети клас - три паралелки.
3. Брой на местата в паралелките първи клас - 72.
4. Брой на местата в паралелките пети клас - 84.
5. Свободни места в останалите класове:

Втори клас - 11
Трети клас - 7
Четвърти клас - 0
Шести клас - 10
Седми клас - 4

6. Промяна в броя на паралелките в останалите класове - няма

7. Целодневна организация на учебния ден ще се провежда във всички класове в начален етап
(от първи до четвърти) и в пети клас.

Google+