План-прием за учебната 2024/2025 година

Публикувано в Прием на ученици

  1. Училището ще осъществи прием за първи клас - две паралелки.
  2. Училището ще осъществи прием за пети клас - две паралелки.
  3. Брой на местата в паралелките първи клас - 44.
  4. Брой на местата в паралелките пети клас - 52.
  5. Свободни места в останалите класове:

Втори  клас     - 5

Трети клас      - 12

Четвърти клас - 6

Шести клас     - 10

Седми клас      - 15

  1. Промяна в броя на паралелките в останалите класове - няма
  2. Целодневна организация на учебния ден ще се провежда във всички класове в начален етап (от първи до четвърти) и в пети клас.
Google+