ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС И ПГ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

Публикувано в Прием на ученици

Прием в група за задължително предучилищно образование

  1. Една полудневна предучилищна група с преподавател Росица Трифонова

Прием в I-ви клас

  1. Брой паралелки – 2 (две). Брой ученици – 48
  2. Начални учители:

Юлия Каленска, Дарина Калчева

ОУ „Йордан Йовков“ работи по програми, осигуряващи безплатна закуска, млечни изделия и плод. Разполагаме с физкултурен салон, две компютърни зали, столова с предварително обявено меню. Класните стаи в училището са просторни, светли, топли и уютни. За всяко дете има индивидуално шкафче за учебници и помагала, което се заключва. В двора и в сградата на училището се осъществява 24 часово видеонаблюдение. В училището работят отлично подготвени педагогически специалисти, за които обучението на деца е призвание. Резултатите от НВО в IV и VII клас, които традиционно са сред първите в областта и над средните за страната, показват качеството на работа в нашето училище.

Ние предлагаме:

Целодневна организация на учебния ден за I-V клас

Разширено изучаване на английски език и руски език

Възможност за:

- участие във вокална група и група за български фолклор (народно пеене и народни танци)

Приложни изкуства

Спорт – футбол, волейбол

Подаване на документи за класиране и записване:

Кандидатстването, класирането и записването в първи клас се извършва по правила за прием на ученици в първи клас, утвърдени от кмета на община Плевен.

Документи се приемат в канцеларията на ОУ „Йордан Йовков“, гр. Плевен от 29.01.2024 г. от 08.00 ч. до 17.00 ч.

Необходими документи:

  1. Заявление (по образец);
  2. Акт за раждане;
  3. Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детето (при подаване на заявление за записване)

...

- Заявление за класиране I клас

- Заявление за записване в I клас

- Правила за прием в I клас, утвърдени от Кмета на Община Плевен

- Заявление за записване в група за задължително предучилищно образование

Google+