График на учебното време през учебната 2016/2017 година

Публикувано в Училищни документи

Начало на учебната година:                   15.09.2016год.

Първи учебен срок:                                15.09.2016г.-03.02.2017г.
(18 учебни седмици)
Втори учебен срок:                                 09.02.2017г.-31.05.2017г.- І-ІV клас
09.02.2017г.-15.06.2017г.- V-VІІІ клас

Ваканции:
Есенна                                           29.10.2016г.-01.11.2016г.
Коледна                                         24.12.2016г.-04.01.2017г.
Зимна                                            04.02.2017г.-08.02.2017г.
Пролетнa                                       08.04.2017г.-17.04.2017г.

Неучебни дни
Неучебен присъствен след избори                   07.11.2016г.
Патронен празник                                   09.11.2016г.
ДЗИ по БЕЛ и НВО VІІ клас по БЕЛ     19.05.2017г.
Втори ДЗИ         и НВО VІІ клас по мат-ка     22.05.2017г.
Неучебен присъствен след 24.V.             25.05.2017г.

График на учебни часове:


Уч.
час

                        ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

    І клас

    ІІ клас

 ІІІ-ІV клас

  V-VІІІ клас

  1.

08:20-08:55

13:30-14:05

13:30-14:10

07:30-08:10

  2.

09:15-09:50

14:25-15:00

14:20-15:00

08:20-09:00

  3.

10:00-10:35

15:20-15:55

15:20-16:00

09:10-09:50

  4.

10:45-11:20

16:05-16:40

16:10-16:50

10:10-10:50

  5.

11:30-12:05

16:50-17:25

17:00-17:40

11:00-11:40

  6.

12:15-12:50

17:35-18:10

17:50-18:30

11:50-12:30

  7.

 

 

 

12:40-13:20

 

Дежурни учители:

Ден І смяна ІІ смяна

Понеделник

Даниела Анкова, Мая Миркова,
Малинка Данова

Виктория Данчева
Милена Бельовска

Вторник

Ирена Кирова, Иван Недялков,
Зорка Ненчева

Галина Колева
Валерия Тълпигова

Сряда

Галя Петрова, Веско Георгиев,
Валентина Бузолова

Петя Цанкова
Величка Христова

Четвъртък

Славка Крумова, Анна Иванова,
Николай Александров

Теменужка Лалова
Лилия Нинова

Петък

Златка Върбанова
Пепа Митева

Елена Пенчева
Евгения Кацарска

Google+